Dzieci Chakooh i Shadow, rozwój

2 i 3 miesiąc życia
imię opis waga ur. 1 mies. 25.05
5 tyg.
1.06
6 tyg
9.06
7 tyg
17.06
8 tyg
21.06
2 mies
30.06
10 tyg
Kamisha R  "Buba":), okularki schodzące na nosek, ciemna, dość obfite futerko 570g 3670 4280g 5400g 6200g 7900g * *
Kiwalik R  "Kiwi" strzałka na czole, cień na nosku, jasnoszary, raczej krótkie, gęste futerko 560g 3760 4470g 5900g 7100g 9200g 9700g 12,4 kg
Kipmik R  "Kipmiś", jasna kufka, jasnoszary, krotkie i gęste futerko 580g 3840g 4550g 6000g 7200g 9600g 9900g *
Kuvak R  "Kuvi": okularki schodzące niesymetrycznie w stronę noska, jasnoszary, krótkie i gęste futerko 600g 3860g 4580g 5400g 7000g 9000g 9300g 11,7 kg
Kadlook R  "Kadi": jasna kufka, niewielki cień nad noskiem, jasnoszary, średnio-obfite futerko 620g 3560g 4320g 5500g 7000g 8200g 9500g 11,7 kg-13,1
Kobuk R  "Kubuś Puchatek": jasna kufka, jasnoszary, obfite, bardzo gęste futerko 670g? 4200g 4890g 6300g 7400g 9200g 9900g *
Kaiyooh R  "Kaytek": jasna kufka, jasnoszary, krótkie gęste futerko 640g 3990g 4640g 5900g 7700g 9500g 10000g *
* pieski wyjechały do Nowych Domów
 
1 miesiąc życia
Piąty tydzień życia
imię opis waga ur. 18.05
4 tyg.
19.05 20.05
1mies.
21.05 22.05 23.05 24.05
Kamisha R  "buba":), okularki schodzące na nosek, ciemna, dość obfite futerko 570g 3380g 3465g 3670g 3830g - 4080g 4130g
Kiwalik R  "Kiwi" strzałka na czole, cień na nosku, jasnoszary, raczej krótkie, gęste futerko 560g 3400g 3550g 3760g 4050g - 4120g 4300g
Kipmik R  "Kipmiś", jasna kufka, jasnoszary, krotkie i gęste futerko 580g 3450g 3620g 3840g 4000g - 4330g 4450g
Kuvak "Kuvi": okularki schodzące niesymetrycznie w stronę noska, jasnoszary, krótkie i gęste futerko 600g 3520g 3640g 3860g 4100g - 4280g 4450g
Kadlook "Kadi": jasna kufka, niewielki cień nad noskiem, jasnoszary, średnio-obfite futerko 620g 3300g 3420g 3560g 3820g - 4070g 4210g
Kobuk R  "Kubuś Puchatek": jasna kufka, jasnoszary, obfite, bardzo gęste futerko 670g? 3760g 3980g 4200g 4430g - 4600g 4740g
Kaiyooh R  "Kaytek": jasna kufka, jasnoszary, krótkie gęste futerko 640g 3620g 3770g 3990g 4140g - 4330g 4540g
Czwarty tydzień życia
imię opis waga ur. 11.05
3 tyg.
12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05
Kamisha R  "zadymiara":), okularki schodzące na nosek, ciemna 570g 2290g? 2410g 2490g 2660g 2820g 3000g 3180g
Kiwalik "Strzałka" na czole, cień na nosku, jasnoszary 560g 2230g 2340g 2460g 2740g 2870g 3050g 3200g
Kipmik R  ""Mała strzałka", jasna kufka, jasnoszary 580g 2310g 2400g 2550g 2750g 2870g 3050g 3230g
Kuvak "Nosek": okularki schodzące niesymetrycznie w stronę noska, jasnoszary 600g 2350g 2455g 2590g 2840g 2980g 3120g 3300g
Kadlook "Cień na nosku": jasna kufka, niewielki cień nad noskiem, jasnoszary 620g 2320g 2410g 2460g 2660g 2790g 3020g 3150g
Kobuk R  "ciemny łokietek": jasna kufka, jasnoszary 670g? 2440g 2570g 2720g 2900g 3180g 3390g 3570g
Kaiyooh R  "jasny łokietek": jasna kufka, plamka róż. na nosku, jasnoszary 640g 2480g 2560g 2730g 2900g 3080g 3260g 3440g
Trzeci tydzień życia
waga ur.     04.05
2 tyg.
05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05
570g dziewczynka:) R Kamisha 1660g 1760g 1820g 1990g 2085g 2175g 2280g
560g "Strzałka" Kiwalik 1630g 1700g 1750g 1805g 1960g 2110g 2180g
580g "Mała strzałka"" Kipmik 1745g 1820g 1890g 1990g 2080g 2170g 2270g
600g "Nosek" Kuvak 1814g 1910g 1980g 2100g 2150g 2180g 2270g
620g "Cień na nosku" Kadlook 1700g 1800g 1880g 2000g 2120g 2220g 2280g
670g? "ciemny łokietek" R Kobuk 1900g 1940g 2005g 2070g 2185g 2260g 2360g
640g? "jasny łokietek" R Kaiyooh 1852 1890g 1990g 2105g 2190g 2225g 2425(?!)
R - rezerwacja, Czerwonym zaznaczona data, kiedy szczeniak potroił wagę
Drugi tydzień życia
      27.04
1 tydz.
28.04 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05
570g dziewczynka:) R Kamisha 1100g 1195g 1250g 1360g 1410g
"o"
1500g 1550g
560g "Strzałka" Kiwalik 1035g 1180g 1270g 1340g 1430g
"o"
1510g 1560g
580g "Mała strzałka"" Kipmik 1130g 1220g 1280g 1390g 1470g
"o"
1565g 1630g
600g "Nosek" Kuvak 1150g 1210g 1340g 1450g 1540g 1670g
"o"
1730g
620g "Cień na nosku" Kadlook 1075g 1240g 1260g 1360g 1470g
"o"
1585g 1650g
670g? "ciemny łokietek" R Kobuk 1180g 1320g? 1350g 1460g 1560g
"o"
1680g 1770g
640g? "jasny łokietek" R Kaiyooh 1220g 1360g 1400g 1520g 1620g
"o"
1705g 1750g
R - rezerwacja, Czerwonym zaznaczona data, kiedy szczeniak podwoił wagę, "o" - otworzył oczka
Pierwszy tydzień życia
płeć opis imię 20.04
urodz.
21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04
suczka dość ciemna, okularki Kamisha 570g 640g 700g 770g 840g 970? 1030g
piesek okularki, strzałka, cień na nosku Kiwalik 560g 620g 690g 770g 880g 950g 1010g
piesek okularki, mała strzałka Kipmik 580g 670g 730g 830g 920g 980g 1020g
piesek okularki schodzące na nosek Kuvak 600g 670g 730g 800g 890g 980g 1040g
piesek okularki cień na nosku i na brzuszku Kadlook 620g 660g 710g 780g 890g 945g 1020g
piesek okularki, ciemny lewy łokietek Kobuk 670g 720g 780g 850g 930g 1030g 1110g
piesek (pierwszy?)okularki, jasny lewy łokietek
grubszy cień przy nosku i uszku
Kaiyooh 640g 700g 760g 840g 930g 1035g 1150g
W Kampinoskim Boru